logo_large.webp
logo_large.webp

De 12 sterrenbeelden

 
 

De basis van de astrologie wordt gevormd door de 12 sterrenbeelden die tezamen de dierenriem vormen. Deze 12 sterrenbeelden, ook wel zodiactekens genoemd, geven de uitganspunten weer van de karakteraanleg. In dit overzicht staat een beknopte beschrijving van ieder sterrenbeeld.

Ram - 21 maart t/m 20 april  

Het eerste teken van de dierenriem is Ram, daar start tevens de lente. Ram staat voor het begin van het leven, de creatieve en onafhankelijke geest. Hij wordt vaak als pionier en leider gezien. Rammen zijn positief bekeken moedige, romantische en spontane mensen die altijd naar iets nieuws op zoek zijn. Daarnaast kunnen Rammen ook erg koppig en humeurig zijn en zelfs ongelukken aantrekken. 

Ram - neemt intiatieven - gaat zijn eigen gang - komt voor zichzelf op - is actief en daadkrachtig - spontaan en direct - heeft geen geduld - houdt alleen rekening met zichzelf - neigt tot roekeloosheid - maakt ruzie.

 

 

Stier - 21 april t/m 21 mei

Stier blinkt uit in zijn werkkracht en verantwoordelijkheidsgevoel, eigen initiatief zal hij niet veel hebben. Hij wil doelgericht bezig zijn en een bepaalde zekerheid nastreven, daarbij is hij volgzaam en verdraagzaam zijn zolang hij kan. Als Stier kom je moeilijk op gang, maar als de vaart er eenmaal in zit! Er wordt veel waarde gehecht aan kwaliteit, het zijn echte genieters.

Stier - is goed met geld en goederen - werkt op een degelijke manier - is moeilijk in beweging te krijgen - maakt een solide indruk - stelt zich koppig, halsstarrig op - klampt zich vast aan materiële zekerheden - is praktisch en productief ingesteld. 

 

Tweelingen - 22 april t/m 21 juni

Tweelingen is een nieuwsgierig, spraakzaam en geestig teken, maar ze raken snel verveeld en onrustig. Tweelingen zijn vlug van begrip en leggen makkelijk contacten, het zijn geboren regelaars. Stiltes zijn een gruwel voor hem, want dan kunnen emoties en gevoelens loskomen en daar kan het teken Tweelingen niet veel mee. Emoties uiten is moeilijk voor ze.

Tweelingen - legt makkelijk en graag contacten - is communicatief ingesteld - heeft een veelzijdige belangstelling - staat open voor nieuwe dingen - past zich makkelijk aan - is onstandvastig, waait met de wind mee - maakt een oppervlakkige indruk - kan zich niet goed concentreren.

 

Kreeft - 22 juni t/m 22 juli

Kreeften zijn open en gevoelig maar om zich tegen de buitenwereld te beschermen laten ze vaak een harde buitenkant zien. Als gevoelsmens is de emotionele binding met familie of het ouderlijk huis erg belangrijk. Kreeft heeft sterk wisselende emoties en kan niet goed tegen kritiek. Kreeft wil graag een appeltje voor de dorst om zijn zekerheidsgevoel in te dekken. 

Kreeft - is zorgzaam en beschermend - is emotioneel kwetsbaar - merkt andermans gevoelens op - heeft een levendig voorstellingsvermogen - stelt zich afhankelijk van anderen op - verliest zichzelf snel in emoties - klampt zich vast aan emotionele zekerheden - kruipt gauw in zijn schulp.

 

Leeuw - 23 juli t/m 22 augustus

Leeuw is met zijn enthousiasme, creativiteit en grootmoedigheid een geboren leider, maar kan ook bazig, streng en onbuigzaam zijn. Zijn gevoel voor drama kan je makkelijk misleiden, Leeuw wil gewoon aandacht. Graag omringt hij zich met bekende of belangrijke mensen. Zijn laatste dubbeltje zou hij afstaan want hij wordt toch "rijk".

Leeuw - heeft zelfvertrouwen - pakt de dingen groots aan - is warm en hartelijk - domineert, wil anderen overheersen - neigt naar arrogantie - denkt dat alles om hem/haar draait - verlangt naar erkenning en bewondering - doorzetter, een scheppende kracht.

 

Maagd - 23 augustus t/m 23 september

Maagd is perfectionistisch en kritisch, zowel voor zichzelf als voor anderen. Ze werken hard en doelmatig omdat ze een perfect resultaat willen zien. Zuiverheid en reinheid zijn belangrijk, maar ze moeten waken voor smetvrees. Een Maagd let goed op haar gezondheid, lichaam en voeding.

Maagd - is nuchter en zakelijk ingesteld - is kritisch - maakt zich nuttig - pint zichzelf en anderen vast op details - raakt gemakkelijk geïrriteerd - maakt van een mug een olifant - bevordert zuiverheid en hygiëne.

 
 

Weegschaal - 24 september t/m 23 oktober

Weegschaal is altijd op zoek naar evenwicht in zijn relatie met anderen. Hij wil graag erbij horen en past zich daarom zo veel mogelijk aan. Weegschaal is een geboren diplomaat, tactvol en rechtvaardig. Kunst en schoonheid kan hij zeer waarderen, Weegschaal is dan ook een ijdeltuit.

Weegschaal - wil samenwerken - is hoffelijk in de omgang - twijfelt, kan geen besluiten nemen - gaat conflichten uit de weg - kan geen "nee" zeggen - kan goed bemiddelen, trekt geen partij - praat alles goed om de vrede te bewaren - heeft oog voor de juiste verhoudingen. 

 

Schorpioen - 24 oktober t/m 22 november

Schorpioenen zijn vurig, intens, vastbesloten en loyaal maar zij moeten worstelen met hun duistere kant van jaloezie, cynisme en wraaklustigheid. Ze zetten een ondoorgrondelijk masker op omdat hij bang is gekwetst te worden. Schorpioen is behoedzaam en gesloten zolang de ander zijn emoties niet begrijpt. Relationeel gaan ze er voor de volle 100% voor, het is alles of niets.

Schorpioen - onderzoekt de dingen diepgaand - voelt aan wat onder de oppervlakte ligt - dringt tot de essentie door - is gesloten, geeft zich niet bloot - stelt zich principieel en consequent op - oordeelt ongenuanceerd - kropt negatieve emoties op - lokt een machtsstrijd uit of gaat die aan.

 

Boogschutter - 23 november t/m 20 december

Boogschutters zijn optimistisch en toekomstgericht, opgewekt, vrijheidslievend, direct en ruimdenkend echter zij kunnen ook rusteloos zijn en weigeren verantwoordelijkheid te dragen. Er is behoefte om de horizon en de geest te verruimen, zoeken naar kennis en wijsheid om dit te delen met anderen. Boogschutter kan niet zo goed luisteren en zelfs tactloos reageren.

Boogschutter - is optimistisch - idealistisch - ziet grotere verbanden - weet te overtuigen - theoretiseert teveel - filosofisch ingesteld - verliest (eigen) beperkingen uit het oog - neigt ertoe te moraliseren.

 

Steenbok - 21 december t/m 19 januari

Steenbok symboliseert de autoriteit van de vaderfiguur, ijverig, hardwerkend en schuwt de verantwoordelijkheid niet. Hij houdt het liefst alles in eigen hand want hij wil niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten van anderen. Steenbok wil iets betekenen in de maatschappij en is serieus en plichtsgetrouw. Hij stelt hoge eisen aan zichzelf en zijn omgeving, bij falen zal hij snel gefrusteerd raken.

Steenbok - is ambitieus - gedisciplineerd en systematisch - draagt verantwoording - verliest de realiteit niet uit het oog - onderdrukt spontane gevoelsuitingen - houdt star vast aan zijn standpunten - is zwaar op de hand - is streng voor zichzelf en anderen.

 

Waterman - 20 januari t/m 18 februari

Waterman is niets te gek, waar een ander zich twee keer bedenkt zit de opstandige Waterman er al middenin. Het zijn echt gezelschapsmensen, sociaal en idealistisch ingesteld met originele en vernieuwende ideeën. Hun manier van communiceren is luchtig en ze hebben een scherp intellect. Met problemen in zijn eigen leefwereldje kan hij niet zo goed overweg, emoties belemmeren zijn objectief denkvermogen. 

Waterman - stelt zich kameraadschappelijk op - streeft naar vrijheid en onafhankelijkheid - wil grenzen doorbreken - is onpersoonlijk in contacten - wil zich aan niets en niemand binden - komt in opstand tegen regels - intellectualistisch - plaatst zich door zonderling gedrag overal buiten. 

 

Vissen - 19 februari t/m 20 maart

Een Vissenmens kan goed luisteren, is gevoelig en meelevend van aard en een meester in zichzelf wegcijferen ten gunste van zijn medemens. Hij is een idealist en gelooft in het goede van de mens, helaas soms te goed van vertrouwen. Vissen houden van rust en ze hebben een kalmerende invloed daardoor zullen ze ook niet snel in paniek raken of bestaande paniek vergroten. Sarcasme steekt de kop op als zijn eigen tekorkomingen aan het licht komen. 

Vissen - stelt zich meelevend op - is opofferingsgezind - ontvlucht de werkelijkheid - hecht niet aan materiële dingen - verwart schijn en werkelijkheid met elkaar - handelt onbaatzuchtig - kan zekerheden loslaten.

 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN